งานสำรวจทางธรณี

 

E:\My Work\Ac Knowledge\ACK หลักฐานบริษัท\ข้อมูลทำเว็บ ACK\PIC ACK\3\3.2.jpg

โครงการ

สถานที่

เจ้าของโครงการ

ลักษณะงาน  

จำนวน

มูลค่า

ปีดำเนินงาน

SUPER ENERGY 50 MW SOLAR FARM

ต.วังขอยขว้าง อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี

SUPER ENERGY GROUP CO.,LTD

Boring Log

3 หลุม

64,200 บาท

2014

E:\My Work\Ac Knowledge\ACK หลักฐานบริษัท\ข้อมูลทำเว็บ ACK\PIC ACK\5\5.2.jpg

 

โครงการ

สถานที่

เจ้าของโครงการ

ลักษณะงาน  

จำนวน

มูลค่า

ปีดำเนินงาน

 

PT DRIVE

จ.อุบลราชธานี

NS SIAM ENGINEERING SERVICE CO.,LTD

Compaction Test & Field Density Test

30 จุด

69,325 บาท

2014

E:\My Work\Ac Knowledge\ACK หลักฐานบริษัท\ข้อมูลทำเว็บ ACK\PIC ACK\6\6.2.jpg

 

โครงการ

สถานที่

เจ้าของโครงการ

ลักษณะงาน  

จำนวน

มูลค่า

ปีดำเนินงาน

 

SOLAR FARM

ต.หลุมข้าว อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี

NS SIAM ENGINEERING SERVICE CO.,LTD

Boring Log

5 หลุม

85,600 บาท

2014

E:\My Work\Ac Knowledge\ACK หลักฐานบริษัท\ข้อมูลทำเว็บ ACK\PIC ACK\7\7.1.jpg

 

โครงการ

สถานที่

เจ้าของโครงการ

ลักษณะงาน  

จำนวน

มูลค่า

ปีดำเนินงาน

 

SOLAR FARM

ต.หนองแหน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา

PRECISION CONTROL (THAILAND) LTD.

Boring Log

5 หลุม

101,650 บาท

2014

E:\My Work\Ac Knowledge\ACK หลักฐานบริษัท\ข้อมูลทำเว็บ ACK\PIC ACK\17\17.jpg

 

โครงการ

สถานที่

เจ้าของโครงการ

ลักษณะงาน  

จำนวน

มูลค่า

ปีดำเนินงาน

 

PT DRIVE

จ.อุบลราชธานี

PTDrive (thailand) Co.,Ltd

Field Density Test

30 จุด

53,500 บาท

2015

E:\My Work\Ac Knowledge\ACK หลักฐานบริษัท\ข้อมูลทำเว็บ ACK\PIC ACK\15\15.1.jpg

 

โครงการ

สถานที่

เจ้าของโครงการ

ลักษณะงาน  

จำนวน

มูลค่า

ปีดำเนินงาน

 

SOLAR FARM

ต.หนองแขม อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี

NS SIAM ENGINEERING SERVICE CO.,LTD

Boring Log

5 หลุม

85,600 บาท

2015

E:\My Work\Ac Knowledge\ACK หลักฐานบริษัท\ข้อมูลทำเว็บ ACK\PIC ACK\24\24.1.jpg

 

โครงการ

สถานที่

เจ้าของโครงการ

ลักษณะงาน  

จำนวน

มูลค่า

ปีดำเนินงาน

 

SOLAR FARM

ต.หันทราย อ.อรัญประเทศ  จ.สระแก้ว

SOLAR EPCF CO.,LTD.

Wash Boring

80 เมตร

100,580 บาท

2015

BH1

 

โครงการ

สถานที่

เจ้าของโครงการ

ลักษณะงาน  

จำนวน

มูลค่า

ปีดำเนินงาน

 

SOLAR FARM

ต.แพรกหนามแดง อ.อัมพวา  จ.สมุทรสงคราม

SOLAR EPCF CO.,LTD.

Boring Log

5 หลุม

88,275 บาท

2015

DSC00147

 

โครงการ

สถานที่

เจ้าของโครงการ

ลักษณะงาน  

จำนวน

มูลค่า

ปีดำเนินงาน

 

SOLAR FARM

ต.หนองปรง  อ.เขาย้อย  จ.เพชรบุรี

SUPER ENERGY GROUP CO.,LTD

Boring Log

4 หลุม

68,159 บาท

2015

BH1

 

โครงการ

สถานที่

เจ้าของโครงการ

ลักษณะงาน  

จำนวน

มูลค่า

ปีดำเนินงาน

 

SOLAR FARM

ต.หนองปรง  อ.เขาย้อย  จ.เพชรบุรี

SUPER ENERGY GROUP CO.,LTD

Boring Log

6 หลุม

67,624 บาท

2015

DSCF0167

 

โครงการ

สถานที่

เจ้าของโครงการ

ลักษณะงาน  

จำนวน

มูลค่า

ปีดำเนินงาน

 

SOLAR FARM

ต.หันทราย  อ.อรัญประเทศ  จ.สระแก้ว

SUPER ENERGY GROUP CO.,LTD

Boring Log

6 หลุม

64,200 บาท

2015