งานสำรวจ (Survey)

 

E:\My Work\Ac Knowledge\ACK หลักฐานบริษัท\ข้อมูลทำเว็บ ACK\PIC ACK\8\8.1.jpg

โครงการ

สถานที่

เจ้าของโครงการ

ลักษณะงาน  

จำนวน

มูลค่า

ปีดำเนินงาน

SUPER ENERGY SOLAR FARM

ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่

SUPER ENERGY GROUP CO.,LTD

งานสำรวจขอบเขตที่ดิน และจัดทำ Setting out

204 ไร่

96,300 บาท

2014

E:\My Work\Ac Knowledge\ACK หลักฐานบริษัท\ข้อมูลทำเว็บ ACK\PIC ACK\9\9.1.JPG

 

โครงการ

สถานที่

เจ้าของโครงการ

ลักษณะงาน  

จำนวน

มูลค่า

ปีดำเนินงาน

 

SOLAR FARM

ต.หนองแหน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา

PRECISION CONTROL(THAILAND) LTD.

งานสำรวจขอบเขตที่ดิน และจัดทำ Setting out

130 ไร่

107,000 บาท

2014

 

E:\My Work\Ac Knowledge\ACK หลักฐานบริษัท\ข้อมูลทำเว็บ ACK\PIC ACK\10\10.1.JPG

 

 

โครงการ

สถานที่

เจ้าของโครงการ

ลักษณะงาน  

จำนวน

มูลค่า

ปีดำเนินงาน

 

SUPER ENERGY SOLAR FARM

ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่

SUPER ENERGY GROUP CO.,LTD

งานสำรวจขอบเขตที่ดิน และจัดทำ Setting out

50 ไร่

71,690 บาท

2015

 

E:\My Work\Ac Knowledge\ACK หลักฐานบริษัท\ข้อมูลทำเว็บ ACK\PIC ACK\12\12.1.jpg

 

 

โครงการ

สถานที่

เจ้าของโครงการ

ลักษณะงาน  

จำนวน

มูลค่า

ปีดำเนินงาน

 

 

SOLAR FARM

ต.หนองพระ อ.วังทอง  จ.พิษณุโลก

SOLAR EPCF CO.,LTD.

งานสำรวจขอบเขตที่ดิน

124 ไร่

85,172 บาท

2015

 

E:\My Work\Ac Knowledge\ACK หลักฐานบริษัท\ข้อมูลทำเว็บ ACK\PIC ACK\20\20.2.jpg

 

 

โครงการ

สถานที่

เจ้าของโครงการ

ลักษณะงาน  

จำนวน

มูลค่า

ปีดำเนินงาน

 

 

SOLAR FARM

ต.คำพราน อ.วังม่วง จ.สระบุรี

PRECISION CONTROL(THAILAND) LTD.

Topographic & Contour Map and Setting

30 ไร่

79,608 บาท

2015

 

E:\My Work\Ac Knowledge\Survey\EPCF\โครงการ ต.แพรกหนามแดง อ.อัมพวา  จ.สมุทรสงคราม\Solar Farm แพรกหนามแดง จ.สมุทรสาคร (Pic)\02-Pic รูปถ่ายปฏิบัติงาน\20150520_164321_resize.jpg

 

โครงการ

สถานที่

เจ้าของโครงการ

ลักษณะงาน  

จำนวน

มูลค่า

ปีดำเนินงาน

 

SOLAR FARM

ต.แพรกหนามแดง อ.อัมพวา  จ.สมุทรสงคราม

MARTILAY SOLAR CO.,LTD

Topographic Survey

65 ไร่

29,211 บาท

2015

 

E:\My Work\Ac Knowledge\Survey\EPCF\โครงการ ต.หนองหญ้าปล้อง จ.เพชรบุรี\Survey  ต. หนองหญ้าปล้อง อ.หนองหญ้าปล้อง  จ.เพชรบุรี_02-07-15\รูปถ่าย ชุด 2\20150629_110343_resize.jpg

 

 

โครงการ

สถานที่

เจ้าของโครงการ

ลักษณะงาน  

จำนวน

มูลค่า

ปีดำเนินงาน

 

 

SOLAR FARM

ต.หนองหญ้าปล้อง อ.หนองหญ้าปล้อง จ.เพชรบุรี

SOLAR EPCF CO.,LTD.

Topographic Survey

118 ไร่

53,029 บาท

2015

 

E:\My Work\Ac Knowledge\Survey\EPCF\โครงการ PTI Hunsai ต.หันทราย อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว (K.Coke)\ลูกค้า\PTI Hunsai_Boundary\Photo\รูปทำงาน 2\รูปทำงาน 2\DSC06215.JPG

 

 

โครงการ

สถานที่

เจ้าของโครงการ

ลักษณะงาน  

จำนวน

มูลค่า

ปีดำเนินงาน

 

 

SOLAR FARM

ต.หนองปลง อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี

MARTILAY SOLAR CO.,LTD

งานสำรวจขอบเขตที่ดิน และเก็บตำแหน่งบ่อน้ำ

1,275 ไร่

518,415 บาท

2015

 

E:\My Work\Ac Knowledge\Survey\EPCF\โครงการ PTI Hunsai ต.หันทราย อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว (K.Coke)\ลูกค้า\PTI Hunsai_Boundary\Photo\รูปทำงาน 1\รูปทำงาน 1\DSC06203.JPG

 

 

โครงการ

สถานที่

เจ้าของโครงการ

ลักษณะงาน  

จำนวน

มูลค่า

ปีดำเนินงาน

 

 

SOLAR FARM  PTI Hunsai

ต.หันทราย  อ.อรัญประเทศ  จ.สระแก้ว

MARTILAY SOLAR CO.,LTD

Topographic Survey

405 ไร่

164,673 บาท

2015

 

E:\My Work\Ac Knowledge\Survey\EPCF\โครงการ ต.กาหลง  อ.เมือง จ.สมุทรสาคร\งานสำรวจ\Kralang V.2\ภาพถ่ายสนาม\20150706_104329_resize.jpg

 

 

โครงการ

สถานที่

เจ้าของโครงการ

ลักษณะงาน  

จำนวน

มูลค่า

ปีดำเนินงาน

 

 

SOLAR FARM  โครงการ 17 อัญญวีร์ โฮลดิ้ง จำกัด

ต.กาหลง  อ.เมือง จ.สมุทรสาคร

MARTILAY SOLAR CO.,LTD

Topographic Survey

80 ไร่

37,236 บาท

2015

 

E:\My Work\Ac Knowledge\Survey\EPCF\โครงการ ต.กาหลง  อ.เมือง จ.สมุทรสาคร\งานสำรวจ\Kralang V.2\ภาพถ่ายสนาม\1436513607778.jpg

 

 

โครงการ

สถานที่

เจ้าของโครงการ

ลักษณะงาน  

จำนวน

มูลค่า

ปีดำเนินงาน

 

 

SOLAR FARM  โครงการ อิเล็กติกร้า เอเชีย พาวเวอร์

ต.กาหลง  อ.เมือง จ.สมุทรสาคร

MARTILAY SOLAR CO.,LTD

Topographic Survey

83 ไร่

38,584 บาท

2015