งานวิเคราะห์โครงสร้าง

 

E:\My Work\Ac Knowledge\ACK หลักฐานบริษัท\ข้อมูลทำเว็บ ACK\PIC ACK\1\1.3.jpg

 

โครงการ

สถานที่

เจ้าของโครงการ

ลักษณะงาน  

จำนวน

มูลค่า

ปีดำเนินงาน

 

SUPER ENERGY 90 MW SOLAR FARM

ต.หนองกุ่ม อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี

SUPER ENERGY GROUP CO.,LTD

ค่าดำเนินการออกแบบและลงนามขอใบอนุญาต อ.1

1 โครงการ

535,000 บาท

2014

E:\My Work\Ac Knowledge\ACK หลักฐานบริษัท\ข้อมูลทำเว็บ ACK\PIC ACK\13\13.jpg

 

โครงการ

สถานที่

เจ้าของโครงการ

ลักษณะงาน  

จำนวน

มูลค่า

ปีดำเนินงาน

 

SOLAR FARM

ต.หลุมข้าว อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี

NS SIAM ENGINEERING SERVICE CO.,LTD

งานออกแบบระบบระบายน้ำภายในโครงการ

1 โครงการ

107,000 บาท

2015

E:\My Work\Ac Knowledge\ACK หลักฐานบริษัท\ข้อมูลทำเว็บ ACK\PIC ACK\14\14.jpg

 

โครงการ

สถานที่

เจ้าของโครงการ

ลักษณะงาน  

จำนวน

มูลค่า

ปีดำเนินงาน

 

SOLAR FARM

ต.หนองแหน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา

PRECISION CONTROL(THAILAND) LTD.

งานออกแบบระบบระบายน้ำภายในโครงการ

1 โครงการ

107,000 บาท

2015

E:\My Work\Ac Knowledge\ACK หลักฐานบริษัท\ข้อมูลทำเว็บ ACK\PIC ACK\16\16.jpg

 

โครงการ

สถานที่

เจ้าของโครงการ

ลักษณะงาน  


จำนวน

มูลค่า

ปีดำเนินงาน

 

SOLAR FARM

ต.หลุมข้าว อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี

NS SIAM ENGINEERING SERVICE CO.,LTD

งานออกแบบ POWER HOUSE & CONTROL ROOM และรับรองโดยสามัญวิศวกรโยธา

1 โครงการ

37,450 บาท

2015

E:\My Work\Ac Knowledge\ACK หลักฐานบริษัท\ข้อมูลทำเว็บ ACK\PIC ACK\19\19.3.JPG

 

โครงการ

สถานที่

เจ้าของโครงการ

ลักษณะงาน  

จำนวน

มูลค่า

ปีดำเนินงาน

 

ที่ปรึกษางานก่อสร้างคลังสินค้า

ต.หัวกุญแจ  อ.บ้านบึง  จ.ชลบุรี

SMARTTECH ENGINEERING CO.,LTD.

บริหารและควบคุมงานก่อสร้าง

1 โครงการ

1,091,400 บาท

2015