โครงการ SUPER ENERGY SOLAR FARM ของ SUPER ENERGY GROUP CO.,LTD ปี 2014

โครงการ SUPER ENERGY SOLAR FARM สถานที่ ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ เจ้าของโครงการ SUPER ENERGY GROUP CO.,LTD ลักษณะงาน งานสำรวจขอบเขตที่ดิน และจัดทำ Setting out จำนวน 204 ไร่ มูลค่า 96,300 บาท ปีดำเนินงาน 2014
฿96,300.00

รายละเอียดโครงการ

ประเภทงาน 

 ผลงานด้านงานสำรวจ (SURVEY)

โครงการ  SUPER ENERGY SOLAR FARM
สถานที่  ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่
เจ้าของโครงการ  SUPER ENERGY GROUP CO.,LTD
ลักษณะงาน  งานสำรวจขอบเขตที่ดิน และจัดทำ Setting out
จำนวน  204 ไร่
มูลค่าโครงการ   96,300 บาท
ปีดำเนินงาน  2014